Návod na užívání a údržbu

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaší důvěru. Naším cílem je Vaše spokojenost se zakoupeným výrobkem. Tento informační letáček obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě zakoupeného zboží. Veškeré výrobky je nutno používat pouze pro účely, pro které jsou navrženy a konstruovány, vlastnosti použitých materiálů rozhodují o používání a údržbě výrobků. S tím též souvisí otázka životnosti výrobku. Často bývá tento pojem mylně zaměňován se záruční dobou. Jestliže však pro určitý výrobek (např.spotřební zboží) platí ze zákona dvouletá záruční doba, neznamená to, že životnost výrobku při jeho užívání je alespoň dva roky. Je zřejmé, že některé výrobky nemohou takovou dobu užívání vydržet, navíc velmi často závisí na intenzitě užívání. V souladu s publikovanou judikaturou je třeba vycházet z toho, že vadou výrobku se rozumí případ, kdy výrobek nevydrží ani po dobu jeho životnosti stanovenou technickými normami, případně po dobu životnosti obvyklé, eventuálně pro výrobek deklarované (nevybočuje-li z rámce obvyklosti či z doby stanovené technickou normou).

 

Konstrukce a účel

Kabelky – slouží jako doplněk pro drobné osobní věci, maximální nostnost: 1,5 kg:

  1. Společenské kabelky – jsou určeny k nošení v interiéru při různých společenských příležitostech, jsou velmi citlivé na vlhkost
  2. Vycházkové kabelky – jsou určeny k nošení v exteriéru a interiéru. Vyznačují se klasickou konstrukcí, bez výraznějších módních prvků. Obvykle jsou u nich životnost a pohodlnost důležitější než módnost.
  3. Módní kabelky – jsou určeny pro krátkodobé nošení, svou konstrukci a materiálovým složením jsou určeny, navrženy a vyrobeny k nošení v nenáročných podmínkách, prvořadá je u nich módnost, nikoliv životnost. Zpravidla se vyznačují aktuálními módními prvky, které také určují jejich přibližnou životnost. Tyto kabelky nejsou určeny pro každodenní, časté používání.
  4. Vysoce módní kabelky – jsou určeny pro krátkodobé nošení s omezenou životností, výjimečného vzhledu výrobků je dosaženo porušením obvyklých konstrukčních zásad, použitím velmi neobvyklých materiálů a netypických výrobních technologií. Tyto výrobky jsou určeny především do suchého prostředí a je nutno předcházet jejím ušpinění a jiným negativním vlivům. Živostnost vysoce módního zboží je omezená, může být i výrazně kratší než poskytovaná záruční doba. Na konstrukci a materiály jsou kladeny minimální technické požadavky. Tyto výrobky nejsou v žádném případě určeny pro každodenní, časté použití.

 

Aktovky – slouží jako doplněk pro drobné osobní věci spolu s dokumenty, maximální nosnost: 2,5 kg.

Peněženky, pouzdra na doklady a karty – při výběru dbejte na vnitřní uspořádání, které Vám bude vyhovovat. Berte v potaz, že všechny typy karet se do přihrádek vkládají bez ochranných pouzder, nevkládejte doklady větších rozměrů než je rozměr přihrádek, vyvarujte se poškození zboží z důvodu nošení v zadní kapse kalhot a „sedání si na ně“. 

Cestovní zavazadla – maximální nosnost je u každého typu zavzadla s ohledem na konstrukci i účel jiná. Sledujte pečlivě doplňující informace u konkrétního výrobku.

 

Pro výrobky z následujících materiálů doporučujeme tuto údržbu: 

USEŇ

Useň – nejčastěji používaný, přírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu galanterních výrobků /kabelky, kufry, cestovní taška, peněženky, pouzdra, etue apod./ Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorpční vlastnosti. Useň je charakteristická svou proměnlivou lícovou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter a odlišuje ji tak i vzhledem od syntetiských materiálů. Z těchto důvodů není možné zaručit stejné zbarvení a strukturu usně na jednostlivých částech kabelky. Useň se užíváním roztahuje a zvláčňuje, na povrchu jemné a vysoce kvalitní usně se během používání vytvářejí záhyby a vrásky. Useň není neomezeně odolná působení vlhkosti jako jsou klimatické vlivy či nadměrné pocení.

 

O usňové výrobky je proto třeba neustále pečovat:

Kožená galanterie, jako náš denní průvodce do zaměstnání nebo obchodu, je vystavena ač se to nemusí vždy na první pohled zdát – vysokému namáhání. Mezi nejčastější vzhledová poškození patří skvrny a škábance, na taškách se velmi často neblaze podepíše jejich přetěžování.

 

Co by měl spotřebitel vědět?

U kožené galanterie je důležitá impregnace a to ještě před prvním nošením. Význam impregnace kožené galanterie spočívá především v zamezení pronikání nečistot a mastnot do struktury usně, což má za následek, že se useň snadněji čistí a její pěkný vzhled je dlouhodobě zachován. Má-li však impregnace přinést dlouhodobý efekt, musí proniknout do celé hloubky usně. Každá useň, tedy i ta, ze které je galanterie vyrobena, časem ztrácí své přirozené vlstnosti, jakými jsou pružnost a vláčnost, čímž může dojít k jejímu popraskání a znehodnocení celého výrobku. Useň je proto nutné čas od času „vyživit“. Jelikož je však galanterie vyráběna z různých materiálů, je nezbytné při jejím ošetřování používat výrobky, které jsou pro daný druh usně určeny.

 

Několik základních druhů usní:

Hladká useň – je useň s jemně strukturovaným povrchem s malými póry. Pro běžné čištění a výživu hladkých usní se v poslední době těší oblibě speciální pěna ve spreji (např. „Leather Soap“). Další možností je využití krémů nebo přírodních tuků, určených pro koženou galanterii a kožené oblečení, které v barevném provedení zároveň překryjí drobné škrábance (např. krém „Silikon polish“, tuk „Nilfet“). Usňový výrobek je nutné chránit před promočením! Usňové výrobky skladujte v textilních obalech, nikdy ne v plastikových pytlích!

 

Laková useň – useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou usně. Její povrch je neobyčejně choulostivý na mechanické vlivy, promáčení a mráz, nejnižší možná teplota použitelni se -2°C. Nečistoty z povrchu usně odstraňujte jemným vlhkým hadříkem, poté povrch ošetřete krémem či sprejem na lakové usně.

 

Povrtsvená useň – useň, která má k povrchu nanesenou či připojenou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako laková useň. Tento materiál otřete vlhkým hadříkem a utřete: do sucha nebo používejte prostředky určené k ošetření syntetických materiálů. Nubuk, velur (semiš)-je useň broušená po líci (nubuk) nebo po rubu (velur). Výrobky z těchto materiálů ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky, které jsou určeny pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu a mohou být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní vhodnou impregnací, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto vlasové usně nikdy nekrémujte! Ostatní usně – existuje celá řada dalších druhů usní, které se vyznačují především barevnými efekty a rozmanitosti zpracování povrchu.

 

Charakteristickou vlastností těchto usní je to, že během používání se jejich vzhled „vyvíjí“. Usně se stíranou úpravou, kdy je původní barva usní překryta další, často kontrastní barvou. Tato kontrastní barva se při nošení na nejvíce namáhaných místech stírá, prosvítá původní barva. Další variantou jsou usně s mechanicky narušeným vzhledem, kde je líc nového výrobku rozpraskán, je patrná odlišná barva struktury usně. Během užívání líc dál praská a na nejnamáhavějších místech se zcela odlupuje a dochází k obnažení struktury materiálu. Popsané zásadní změny probíhají velmi rychle a při pokračujícím použávání se prohlubují. Výrobek rychle získává patinu a charakteristický „použitý“ vzhled. Tyto změny jsou žádoucí, v žádném případě se nejedná o projev vady. Tyto usně v žádném případě nekrémujte ani neleštěte. K ošetření používejte bezbarvé impgnační spreje, které nechejte na povrchu výrobku zaschnout. Impregnace častečně ochrání galanterní výrobek proti vlhkosti a zašpinění, přesto se výrazného zašpinění výrobku vyvarujte, lze ho z povrchu usně jen velmi obtížně odstranit.

 

Náležitá péče a ochrana usňových výrobků výrazně prodlužuje jejich životnost a udržuje stále skvělý vzhled!

 

Ostatní materály:

Textil – textilní výrobek ošetřujte za sucha kartáčováním a čistícími spreji na textil, které galanterní výrobky impregnují, oživí barvy a zamezí ušpinění.

 

Syntetické materiály – plasty, koženky, polyestery tyto materiály vzhledem často připomínají useň, ale jijich vlastností nedosahují kvality přírodních usní, např. mají omezenou prodyšnost. Tento galanterní výrobek je velmi náročný na udržbu. Jsou velmi náchylné k mechanickému poškození způsobenému např. oděrem. Při tomto poškození dochází k sedření barvy na povrchu prosvítání původní barvy materiálu. Omývejte je vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a utřete do sucha.

 

Proutěné a lýkové výrobky – pozor – zvýšená citlivost na vlhko, nesmí se promáčet, výrobky z těchto materiálů ošetřujte pryžovým kartáčkem.

 

Kožešinové výrobky: výrobky nežehlete, opravy a čištění svěřte odborníkům, chraňte je před oděrem a zamaštěním, provlhlé výrobky vykartáčujte po srsti a zvolna sušte v pokojové teplotě, chraňte před prachem a slunce, NIKDY neskladujte kožešinové výrobky v plastikových pytlích, kožešinové pláště zavěšujte na tvarovaná ramínka a zapínejte, v letním období často větrejte.

 

Doplňující informace k reklamačnímu řízení:

            Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti usňového výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastnsti materiálu a nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v tomto informačním letáku. Zboží předložené k reklamačnímu řízení musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné s ohledem na vyhlášku č.91/1984 Sb. o opatřeních proti přenosným nemocem. 

            Pokud si vadu kupující způsobil sám nevhodným zacházením s výrobkem tj. např. mechanicky či jinak snížil jeho užitné a estetické vlastnosti, nelze toto v záruční době uspěšně reklamovat /směrnice EU, zde též uvádí, že při souhlasu prodejce s vrácením věcí se nemusí vracet celá kupní cena, ale odečte se částka uměrná době užívání, postup dle §53 odst.10 Občanský zákoník. Při zjištění vady na výrobku uplatněte reklamaci ihned dle ustanovení §599, odst.1, Občanský zákoník, dalším používáním takového výrobku (např. s odstranitelnou vadou) by mohlo dojít k vědomému zničení, což je důvodem k zamítnutí reklamace. 

            Poškožení zavazadel způsobené nevhodnýn zacházenímn přepravcem reklamujte přimo u přepravní (letecké) společnosti, která Vaše zavazadla přepravovala a kde došlo k poškození (na letišti ještě před odbavením). Přepravní společnosti jsou pro tyto případy pojištěny.

Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží, nejlépe nákupním dokladem. 

Kupující převzetím a přezkoušením věci potvrzuje, že prodáná věc je ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou, byla jím překontrolována a věc mu byla řádně předvedena a kupující si ji převzal bez výhrad a vad, byl prodávajícím řádně informován o podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží, všetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

Přejeme Vám, aby jste se zakoupeným výrobkem byli plně spokojeni.


Hodnocení obchodu na Zboží.cz